WIA-verzekeringen2024-02-12T15:56:33+02:00
  • Extra inkomen voor langdurig zieke medewerkers

WIA-verzekeringen

Bescherm jezelf en je werknemers tegen financiële stress in tijden van arbeidsongeschiktheid. Ontdek de kracht van de WIA-verzekering

  • Vergelijking van alle premies en voorwaarden

  • Wegwijs in verschillende producten en dekkingen

  • Op maat verzekering afsluiten

  • Zorg voor werknemers bij arbeidsongeschiktheid

Waar staat WIA voor:

De afkorting staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Als je medewerker na 2 jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk is, beoordeelt het UWV hoeveel je medewerker nog kan werken en verdienen. Op basis hiervan wordt de hoogte van de WIA-uitkering vastgesteld.

Vind de ideale WIA-verzekering!

Voorkom financiële stress bij Arbeidsongeschiktheid

Als jouw werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, is dat al vervelend genoeg. In veel gevallen is de uitkering na 2 jaar onvoldoende om in levensonderhoud te voorzien. Met een WIA  verzekering zorg je als werkgever voor extra zekerheid. Deze collectieve verzekering vult het inkomen van je werknemers aan na twee jaar ziekte en bij minimaal 35% arbeidsongeschiktheid, vermindert het financiële risico en waarborgt hun inkomensstabiliteit.

Waarom een een WIA verzekering afsluiten?

De WIA-uitkering van de overheid is vaak niet voldoende om in het levensonderhoud te voorzien. Als werkgever wil je het beste voor je medewerkers. Met de juiste aanvullende verzekering toon je goed werkgeverschap. Hiermee zorg je ervoor dat je werknemers tot wel 70% van hun laatstverdiende inkomen ontvangen, waardoor het financiële risico aanzienlijk wordt verminderd.

Welke WIA-verzekering past bij jou?

WIA Basis

Is een aanvullende regeling op de WGA vervolguitkering voor medewerkers die niet in staat zijn om aan het werk te gaan of onvoldoende verdienen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Deze regeling biedt scherpe prijzen en zorgt voor financiële ondersteuning in deze situaties.

WGA gat uitgebreid

Is een aanvullende regeling op de WGA-uitkering, die voorziet in een aanvulling tot minimaal 70% van het laatst verdiende loon (met een maximum van het WIA-dagloon). Als een medewerker ten minste 50% verdient van wat hij nog zou kunnen verdienen, komt hij in aanmerking voor een extra uitkering onder deze regeling.

WIA Excedent

Is ontworpen voor werknemers die op fulltime basis meer verdienen dan het maximale WIA-loon. Voor werknemers met een hoog inkomen is de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid namelijk nog groter.

Veelgestelde vragen over WIA-verzekeringen

Hoe lang ontvang ik een WIA-uitkering?2023-10-10T09:36:08+02:00

De duur van de WIA-uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij een WGA-uitkering is de duur afhankelijk van het aantal jaren dat je hebt gewerkt, met een minimum van 3 jaar en een maximum van 38 maanden. Bij een IVA-uitkering ontvang je de uitkering tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, zolang je volledig arbeidsongeschikt bent.

Kan ik tijdens mijn WIA-uitkering nog werken?2023-10-10T09:34:44+02:00

Ja, het is mogelijk om te werken als je een WIA-uitkering ontvangt. Bij de WGA-uitkering mag je, afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage, een deel van je verdiencapaciteit behouden. Je inkomen wordt dan aangevuld tot een bepaald niveau. Bij de IVA-uitkering mag je onbeperkt bijverdienen naast je uitkering.

Wat zijn de verschillende uitkeringen binnen de WIA-regeling?2023-10-10T09:34:19+02:00

Binnen de WIA-regeling zijn er twee soorten uitkeringen. Ten eerste is er de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor mensen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn. Ten tweede is er de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor mensen die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn. De WGA-uitkering is tijdelijk, terwijl de IVA-uitkering blijvend is, zolang de arbeidsongeschiktheid duurt.

Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid beoordeeld bij WIA?2023-10-24T10:06:03+02:00

De mate van arbeidsongeschiktheid voor WIA wordt beoordeeld door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) aan de hand van medische en arbeidskundige criteria. Het UWV kijkt naar het verlies aan verdiencapaciteit. Als iemand tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is, komt hij of zij in aanmerking voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, ontvangt men een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wat is WIA en voor wie is het bedoeld?2023-10-10T09:33:10+02:00

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is een sociale verzekering in Nederland die uitkeringen verstrekt aan mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en daardoor niet meer in staat zijn hun oude werk volledig uit te voeren. WIA is bedoeld voor werknemers, zowel vast als tijdelijk, en zelfstandig ondernemers.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn en hoe wij jou kunnen ondersteunen bij verzuim?

Geef hieronder jouw gegevens door en we bellen je op het moment dat dit jou goed uit komt.

Ga naar de bovenkant