WGA Eigenrisicodrager2024-02-12T15:53:53+02:00
  • Beperk uw financiële risico’s

WGA Eigenrisicodrager

Als je kiest voor WGA ERD, dan ben je de eerste tien jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen in plaats van het UWV. Waarom zou je dit willen?

  • Meer grip op de eerste twee ziektejaren dus een lagere instroom in de WGA

  • Met meer invloed op de re-integratie: hogere uitstroom uit de WGA

  • Lagere lasten op de lange termijn

  • Vitale en duurzaam inzetbare werknemers

WGA bij Arbeidsadviesgroep?

Als een werknemer langdurig verzuimt, bepaalt UWV na twee jaar de mate van arbeidsongeschiktheid. Een werknemer kan dan in aanmerking komen voor een WIA uitkering. Wanneer een werknemer een WIA uitkering ontvangt, betaal je hier als werkgever maximaal tien jaar de kosten voor. Voor dit financiële risico ben je standaard verzekerd bij UWV. Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. De voordelen van WGA ERD op een rij:

  • Grip op instroom WGA –bij langdurig verzuim leveren we maatwerk met onze eigen casemanager

  • Grip op re-integratie – ook als de werknemer al een WIA uitkering krijgt blijven wij ondersteunen om meer inzetbaar te worden

  • Hoge tevredenheid – actieve begeleiding en aandacht zorgt voor een hogere tevredenheid bij werkgever en werknemer

  • Hogere kans uitstroom uit de WIA – met onze aanpak is de kans op een eerder of gedeeltelijk herstel groter

  • Aandacht voor duurzaam inzetbare werknemers –tools en expertise over vitaliteit en veerkracht, helpt werknemers en geeft richting aan personeelsbeleid

Optimaliseer WGA-beheer met onze dienstverlening

De slimme keuze voor jouw organisatie

UWV

In dit geval betaal jij als werkgever premies aan het UWV en het UWV regelt de uitkeringen en re-integratie voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Jij blijft verantwoordelijk.

WGA verzekering

Onze WGA Eigen Risicodragen verzekering biedt bescherming en professionele ondersteuning om WIA-instroom te beperken. Kies voor zekerheid, bespaar kosten en minimaliseer zorgen met onze complete oplossing.

WGA eigen beheer

Kiezen voor eigenrisicodrager zonder verzekering geeft volledige controle, vereist zorgvuldige planning, maar kan verzuim verminderen en kosten besparen door maatwerk in re-integratie en directe invloed op verzuimmanagement.

Voordelen

De voordelen van de WGA Eigenrisicodragen op een rij

Zelf de controle houden

Als eigenrisicodrager ben je zelf verantwoordelijk voor  WGA-uitkering en re-integratie van arbeids­ongeschikte (ex-)medewerkers. Samen zorgen wij dat de medewerker weer snel en duurzaam aan het werk kan. Dit kan vaak kostenneutraal. Voor re-integratie vragen wij budget bij de WGA ERD verzekeraar.

Specialist op de uitvoering

Om het beste resultaat te bereiken, denken wij mee in het gehele traject van ziekmelding tot betermelding en alle processen voorafgaand. Gedurende het contract heb je 1 aanspreekpunt en evalueren wij geregeld om waar nodig tijdig bij te sturen op processen.

Besparen op premie en verzuimkosten

In veel gevallen is een verzekerde regeling aantrekkelijker dan de premie van het UWV voor de Werkhervattingskas.

Naast een besparing op de premie gaan wij natuurlijk ook sturen op verzuim en preventie. Als wij samen het verzuim naar beneden kunnen brengen, dan scheelt dit enorm in de kosten en neemt het werkplezier toe.

Administratief gemak

Wij zorgen dat de juiste formulieren voor het WGA Eigenrisicodragen zijn ingevuld en dat deze op tijd bij de belastingdienst worden ingediend.

Wij hebben een directe lijn met het UWV en verzekeraars, door intensieve samenwerking.

Hulp bij Ziektewetmanagement

Als je eigenrisicodrager bent voor de WGA, dan ben je dit ook voor de ziektewetuitkeringen van tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan. Bij Arbeidsadviesgroep is dit geen probleem. Wij nemen deze taken voor je over. Bovendien levert ZW ERD in veel gevallen een mooie besparing op.

Casemanagement en andere diensten

Bij Arbeidsadviesgroep heb je altijd een eigen casemanager tot jouw beschikking en als er re-integratie interventies moeten worden ingezet, dan hebben wij dit al voor je ingekocht bij lokale partners. Zo kan je snel schakelen en betaal je nooit teveel voor goede en snelle zorg.

Veelgestelde vragen over WGA ERD verzekeringen

Hoe kan een werkgever overstappen naar een WGA eigenrisicodragen verzekering?2023-10-10T11:30:45+02:00

Werkgevers die willen overstappen naar een WGA eigenrisicodragen verzekering moeten dit regelen via een private verzekeraar. Ze moeten een aanvraag indienen bij de Belastingdienst en voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het is belangrijk om tijdig te informeren en de overstap zorgvuldig te plannen, omdat er specifieke deadlines en procedures zijn die gevolgd moeten worden bij deze overstap.

Wat zijn de risico’s van een WGA eigenrisicodragen verzekering?2023-10-10T11:30:14+02:00

Het risico van een WGA eigenrisicodragen verzekering ligt in de financiële verantwoordelijkheid voor de WGA-uitkeringen. Als eigenrisicodrager moet de werkgever zelf de WGA-uitkeringen betalen, wat een financiële last kan zijn als meerdere werknemers arbeidsongeschikt worden. Het is belangrijk dat werkgevers zich goed laten informeren en de financiële risico’s zorgvuldig afwegen voordat ze kiezen voor eigenrisicodragen.

Wat zijn de voordelen van een WGA eigenrisicodragen verzekering?2023-10-10T11:29:17+02:00

Het belangrijkste voordeel van een WGA eigenrisicodragen verzekering is dat werkgevers meer grip krijgen op de kosten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Door eigenrisicodrager te zijn, kunnen werkgevers zelf beslissen over de re-integratie-inspanningen en de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers, wat kan leiden tot kostenbesparingen en efficiënter beleid.

Wie kan kiezen voor een WGA eigenrisicodragen verzekering?2023-10-10T11:28:47+02:00

Werkgevers in Nederland hebben de mogelijkheid om te kiezen voor eigenrisicodragen voor de WGA als zij eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet of als zij eigenrisicodrager willen worden voor zowel de Ziektewet als de WGA. Deze keuze biedt werkgevers meer controle over de kosten en het beheer van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Wat is een WGA eigenrisicodragen verzekering?2023-10-10T11:28:23+02:00

Een WGA eigenrisicodragen verzekering is een regeling waarbij werkgevers ervoor kiezen om zelf het risico te dragen voor de WGA-uitkeringen (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) van hun (voormalige) werknemers. Dit betekent dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor het betalen van de WGA-uitkeringen en het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn en hoe wij jou kunnen ondersteunen bij WGA?

Geef hieronder jouw gegevens door en we bellen je op het moment dat dit jou goed uit komt.

Ga naar de bovenkant