De Organisatiescan maakt vanuit verschillende hoeken inzichtelijk hoe er binnen een organisatie tegen het duurzame inzetbaarheidsbeleid wordt aangekeken. Het invullen van de Organisatiescan gebeurt door diverse stakeholders in de organisatie (bijvoorbeeld bestuur, HR, leidinggevenden en medewerkers), zodat een integraal beeld ontstaat over de beleving van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie.

In de scan wordt gekeken naar de volgende onderdelen:

 • Visie & Strategie
  Is er een duidelijke visie/strategie ten aanzien van DI?
 • DI-beleid
  Is er een structureel beleid rond Duurzame inzetbaarheid?
 • Middelen
  Zijn er voldoende middelen en faciliteiten beschikbaar?
 • Leidinggevenden
  Welke rol hebben leidinggevenden als het gaat om DI?
 • Eigen verantwoordelijkheid
  Hoe verantwoordelijk voelen werknemerszicht als het gaat om hun eigen DI?
 • Planning
  In hoeverre is er een planning rondom DI?
 • Monitoring
  Vindt er monitoring plaats op DI?
 • HR
  Welke rol heeft HR als het gaat om DI?
 • Communicatie & Participatie
  In welke mate is er communicatie richting, en participatie van, medewerkers met betrekking tot DI?
 • Organisatiecultuur
  In hoeverre is de organisatiecultuur ‘geschikt’ DI?

Wilt u ook service waar u blij van wordt?
Neem contact met ons op: