Scan ‘Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid’

De scan ‘Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid’ van TNO draagt bij aan de versterking van de rol van leidinggevenden als het gaat om duurzame inzetbaarheid (DI). Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het creëren van een DI bevorderende cultuur en in het ondersteunen en faciliteren van medewerkers om te werken aan DI.

In de scan wordt gekeken naar de volgende onderwerpen (zie Figuur):

 • Competenties van de leidinggevende

 • Kennis over duurzame inzetbaarheid

 • Steun & middelen vanuit de organisatie

 • Context en koers vanuit de organisatie

Achtergrond en inhoud

Als achtergrond bij deze scan heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Vanuit ditliteratuuronderzoek is een competentieprofiel ontwikkeld voor leidinggevenden (Sanders et al,2012). Dit profiel omvat competenties van leidinggevenden die bijdragen aan duurzameinzetbaarheid van medewerkers. Deze competenties zijn:

 • Voorbeeldgedrag

 • Feedback geven

 • Motiveren en stimuleren

 • Richting geven

 • Betrekken

 • Versterken van de onderlinge relaties

Wanneer zet ik de Leidinggevende scan in?

De leidinggevendenscan is op verschillende wijzen en met verschillende doeleinden in te zetten. Hetverdient de aanbeveling op zoek te gaan naar inbedding in het specifieke bedrijf. Aansluiting bij allopende ontwikkelingen of beleid binnen een bedrijf is wenselijk voor een goed resultaat. Hiernaast aantal voorbeelden:

 • Individuele ontwikkeling van de leidinggevenden: De resultaten geven de leidinggevendeninzicht in hun eigen competenties, kennis en de voor hen benodigde randvoorwaarden doormiddel van een persoonlijke

 • Screening/onderzoek: een 0-meting om te bepalen welke aandachtspunten er zijn om de leidinggevenden in hun rol te versterken

 • Workshops: de resultaten van de scan op zowel individueel- als op groepsniveau wordengebruikt als voorbereiding en input voor een workshop duurzame inzetbaarheid voormanagers

 • Evalueren leertraject (MDtraject: de resultaten van de scan kunnen worden gebruikt om de effectiviteit vanleertrajecten voor leidinggevenden (bv. Management Development) te meten

Effectmeting:

Wanneer de Leidinggevende scan meerdere keren in de tijd wordt ingezet, kan inzicht verkregen worden in de ontwikkeling van leidinggevenden.

Managementinformatie:

Voor management of HR is terugkoppeling van groepsscores vanaf 10 leidinggevenden (bijgemiddelde scores) en vanaf 30 leidinggevenden (voor scoreverdeling) mogelijk via een onlineanalytics dashboard (zie Figuur). Data wordt realtime gegenereerd, zodat je gedurende het geheleonderzoek continu inzicht hebt in de scores. De data is in het dashboard ook realtime te filteren opafdeling, functies, locaties, etc. (bij minimaal 10 invullers per groep).

Wilt u ook service waar u blij van wordt?
Neem contact met ons op: