• Financiële gemoedsrust voor werknemers

Pensioenbegeleiding

Samen naar een zekere toekomst

  • Persoonlijke begeleiding

  • Transparantie en duidelijkheid

  • Ondersteuning gedurende loopbaan

Wil jij ook de beste begeleiding voor jouw werknemers?

Bij Arbeidsadviesgroep begrijpen we dat de toekomst van je werknemers van het grootste belang is. Onze dienstverlening is ontworpen om duidelijkheid te verschaffen en ondersteuning te bieden tijdens cruciale fasen in het professionele leven van je werknemers. Met onafhankelijk advies, heldere communicatie en persoonlijke begeleiding zorgen we voor financiële gemoedsrust voor zowel werkgevers als werknemers.

  • Inzicht bij eerder stoppen met werken (Zwaarwerkregeling en RVU): Overweeg eerder met pensioen te gaan! Onze begeleiding biedt inzicht in de mogelijkheden, zoals het gebruikmaken van de Zwaarwerkregeling en de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). We helpen werknemers bij het begrijpen van de financiële gevolgen en ondersteunen hen bij het nemen van een goed onderbouwde beslissing.

  • Financiële APK: Help je werknemers zich voor te bereiden op de toekomst door hun financiën te evalueren. Onze grondige financiële APK helpt werknemers hun huidige financiële situatie te begrijpen en doelen te stellen voor vermogensgroei en pensioenvoorbereiding.

  • Pensioenplanning op Maat: Onzedeinstverlening helpt werknemers bij het verkennen van pensioenopties, inclusief vervroegde pensionering, zwaarwerkregeling, RVU, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor hun financiële toekomst.

  • Ondersteuning bij Arbeidsongeschiktheid: Wanneer gezondheidsproblemen de prestaties van je werknemers beïnvloeden, begrijpen we dat financiële stabiliteit cruciaal is. Ons programma begeleidt werknemers bij het aanvragen van een WIA-uitkering en biedt inzicht in de verwachte financiële ondersteuning. Zo kunnen je werknemers zich richten op hun herstel, met de geruststelling dat hun financiële situatie onder controle is. 

  • Financieel inzicht bij aanstelling: Bij het aannemen van nieuw personeel draait alles om helderheid. Ons programma helpt nieuwe werknemers inzicht te krijgen in de lopende pensioenregeling, waardoor ze met vertrouwen en gemoedsrust hun nieuwe rol betreden.

Voordelen

Voordelen van een goede pensioenregeling en goede dienstverlening

Tevreden en productieve werknemers

Werknemers die zich gesteund voelen in hun financiële planning zijn tevredener en productiever, wat de algehele bedrijfsprestaties ten goede komt.

Werven en behouden van talent

Een solide pensioenregeling is een krachtig hulpmiddel om talent aan te trekken en te behouden, wat essentieel is in competitieve markten.

Minder verloop

Werknemers die zich gewaardeerd voelen, zijn minder geneigd om van werkgever te veranderen, wat leidt tot lagere verloopkosten voor het bedrijf.

Positieve bedrijfscultuur

Het aanbieden van pensioenbegeleiding toont de inzet van een werkgever voor het we

Maatwerk voor diversiteit

Onze dienstverlening is afgestemd op de diverse behoeften van werknemers, waardoor wij jou een op maat gemaakte aanpak kunnen bieden.

Bij Arbeidsadviesgroep zetten we ons in voor het welzijn van werknemers. Ontdek hoe onze pensioenbegeleiding voor werknemers je bedrijf en je werknemers kan versterken. Een stabiele financiële toekomst begint hier.

Arbeidsadviesgroep – Uw partner in pensioenzekerheid

Een persoonlijke benadering

Onze specialist, Anton van de Sanden, staat voor u klaar.