Ziektewet flex: drie keer hogere instroom bij het UWV!

Op 29 februari 2024 heeft de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) haar langverwachte eindrapport gepresenteerd over het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel. In dit rapport heeft de commissie twee grote opdrachten vervuld: 

  1. Probleemanalyse van het arbeidsongeschiktheidsstelsel: Het rapport onderzoekt of mensen de passende inkomensondersteuning krijgen en of zij weer aan het werk blijven of komen.
  2. Oplossingsrichtingen schetsen: De commissie heeft oplossingsrichtingen geschetst voor een toekomstbestendig stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid dat uitvoerbaar, uitlegbaar en betaalbaar is.

Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat door achterstanden bij het UWV, zieke flexwerkers een jaar lang niet worden opgeroepen door het UWV. Dit vergroot de kans op instroom in de WGA drie keer, wat voor werkgevers kan leiden tot een hogere WGA-last van tien jaar.  

Download hier de samenvatting van het Octas rapport met de aanbevelingen voor het nieuwe stelsel.

Wij zijn daarom overtuigd dat eigenrisicodragen voor de Ziektewet altijd gunstiger is voor werkgevers dan verzekerd blijven bij het UWV. Met het ZW Eigenrisicodragen product van Arbeidsadviesgroep haalt u niet alleen kennis en expertise in huis, maar ook uitgebreide ondersteuning vanaf de eerste ziektedag van uw medewerker. Ons uitgangspunt is helder: niemand wil ziek zijn en werk biedt de beste inkomenszekerheid. Daarom ligt onze volledige focus op herstel en het verhogen van de inzetbaarheid. 

Wat wij beloven: 

  • Verkorting van verzuimduur met 30-40% ten opzichte van het UWV: Door een gerichte aanpak en het vroegtijdig inzetten van expertise. 
  • Contact binnen 2 dagen met 97% van de ziekmelders. 
  • Gemiddelde verzuimduur met 10 dagen verkort: Dit resulteert in een besparing van gemiddeld €3000,- per ziektegeval. 
  • Uitkeringsduur 50% korter dan bij het UWV: Onze effectieve aanpak zorgt ervoor dat de gemiddelde uitkeringsduur de helft korter is. 
  • Drie keer lager risico op instroom WGA: Het risico dat medewerkers instromen in de WGA is bij ons maar liefst drie keer lager dan bij het UWV. 

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij jou kunnen ondersteunen in het effectief managen van verzuim en het verbeteren van de inzetbaarheid van uw medewerkers. 

Wilt u ook service waar u blij van wordt?
Neem contact met ons op: