Coronacrisis en Oekraïne invloed op WHK

De coronacrisis speelt ook bij de premievaststelling voor 2023 een rol. Het verloop van de coronapandemie is van meet af aan moeilijk te voorspellen geweest. Aangenomen wordt dat het belang van deze pandemie afneemt en daarmee ook de impact op de ontwikkeling van de economie. De coronacrisis heeft wel gezorgd voor een extra toename van het aantal WIA-uitkeringen. UWV kampt daarbij met onvoldoende capaciteit om alle aanvragen voor sociaal-medische beoordelingen op tijd af te ronden. In geval van een te lange doorlooptijd voor een WIA-claimbeoordeling verstrekt UWV een voorschot aan mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Door de coronacrisis is deze mismatch groter geworden en daardoor ook het aantal voorschotten. Voor 2023 wordt een beginnende afname verwacht van het aantal voorschotten.

Een nieuwe onzekerheid rond deze premievaststelling wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor zijn de energieprijzen flink gestegen, bovenop de toch al forse wereldwijde inflatie. De invloed van de oorlog op de mondiale handel en economie, en daarmee indirect op de werkgelegenheid in Nederland, is onzeker. Door bovengenoemde ontwikkelingen zijn met name de ramingen van de premieplichtige loonsommen, die ten grondslag liggen aan de premievaststelling, onzekerder dan normaal. UWV heeft zich bij de ramingen voornamelijk gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2022, dat het Centraal Planbureau (CPB) op 9 maart 2022 publiceerde. In deze publicatie gaat het CPB uit van een economische groei van 3,6% in 2022 en 1,7% in 2023.

Kom in actie!

Of u nu een werkgever bent met een loonsom tot € 905.000,00 of daarboven, wij controleren graag of u nog steeds de beste oplossing heeft. Wij checken op kosten en gemak van uitvoering/administratie.

Wilt u ook service waar u blij van wordt?
Neem contact met ons op: