Tijdelijke vereenvoudigde beoordeling 60-plus: Voorschotten, controle werkhervattingskas en UWV nota’s uitgelegd.

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en regelgeving rondom sociale zekerheid speelt een cruciale rol in het welzijn van zowel werknemers als werkgevers. Een van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen tijd is de tijdelijke regeling vereenvoudigde beoordeling 60-plus. Deze regeling, die onlangs verlengd is tot eind 2024, heeft verstrekkende gevolgen, vooral op het gebied van voorschotten, de werkhervattingskas (Whk) en UWV-nota’s. In dit uitgebreide artikel duiken we dieper in deze thema’s en bieden we werkgevers de noodzakelijke inzichten om hun bedrijfsvoering effectief aan te passen.

Wat houdt de tijdelijke vereenvoudigde beoordeling 60-plus regeling in?

De kern van de regeling is dat het mogelijk maakt om een vereenvoudigde WIA-beoordeling te krijgen zonder tussenkomst van een verzekeringsarts. De beoordeling wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige die de praktische verdiencapaciteit beoordeelt. Dit leidt vaak tot een toekenning van 80-100% WGA.

De vereenvoudigde beoordeling geldt voor 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2024 en voor diegenen die na 1 oktober 2022 een vereenvoudigde behandeling hebben gehad die is afgewezen of beëindigd en die vanwege verslechterde gezondheid uiterlijk op 31 december 2024 opnieuw een WIA-uitkering aanvragen.

Voor deze regeling moeten zowel de (ex-)werknemer als de (ex-)werkgever instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Niemand mag door de maatregel benadeeld worden, wat betekent dat de (ex-)werknemer geen lagere WIA-uitkering krijgt dan bij een volledige beoordeling en dat mogelijke extra uitkeringslasten of premies niet doorberekend worden aan de (ex-)werkgever.

Voorschotten richting WGA ERD: Goede controle noodzakelijk.

– UWV kent voorschot aan de (ex-)werknemer toe.
– Voorschot wordt geboekt als WGA 80-100% en UWV verhaalt deze op eigen risicodrager WGA (let op dat dit niet gebeurt voor de 60-plussers!).
– Terugvorderen voorschot bij 35-min of IVA maar ook bij onjuist vastgesteld voorschot bedrag!
– Voorschot kan op te hoog dagloon zijn vastgesteld, verschil ZW- en WIA-dagloon.
– UWV vordert dat niet terug bij werknemer, maar werkgever dient daar niet voor te betalen!
– Juristen ondersteunen bij bezwaar met vordering van alle extra kosten die werkgever heeft door te late beslissing door UWV.
– Eventueel ook schadevergoeding vorderen indien werkgever door moet betalen totdat WIA-beslissing is afgegeven.

Controleer premie werkhervattingskas en rekening aan WGA ERD!

– Let op dat 60-plusser er niet op staat (indien 60-plus bij EWT tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2024).
– Ook controle op hoogte WGA-uitkering – voorschotuitkering kan te hoog zijn geweest (verschil ZW-dagloon en WIA-dagloon).
– En voorschot niet juist was: dus 35 min of IVA dan ook niet op WGA-beschikking.

Conclusie

De tijdelijke 60-plus regeling biedt zowel uitdagingen als kansen voor werkgevers en werknemers. Door scherp toezicht te houden op voorschotten, de werkhervattingskas en UWV-nota’s, kunnen werkgevers financiële verrassingen voorkomen. Het is van vitaal belang dat werkgevers goed geïnformeerd zijn en proactief handelen om optimaal gebruik te maken van de voordelen van de regeling en tegelijkertijd de risico’s te minimaliseren.

De Arbeidsadviesgroep staat klaar om jou te ondersteunen met passende dienstverlening, actuele informatie en juridisch advies.

Wilt u ook service waar u blij van wordt?
Neem contact met ons op: