Het belangrijkste voordeel van een WGA eigenrisicodragen verzekering is dat werkgevers meer grip krijgen op de kosten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Door eigenrisicodrager te zijn, kunnen werkgevers zelf beslissen over de re-integratie-inspanningen en de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers, wat kan leiden tot kostenbesparingen en efficiënter beleid.