Binnen de WIA-regeling zijn er twee soorten uitkeringen. Ten eerste is er de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor mensen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn. Ten tweede is er de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor mensen die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn. De WGA-uitkering is tijdelijk, terwijl de IVA-uitkering blijvend is, zolang de arbeidsongeschiktheid duurt.