Het risico van een WGA eigenrisicodragen verzekering ligt in de financiële verantwoordelijkheid voor de WGA-uitkeringen. Als eigenrisicodrager moet de werkgever zelf de WGA-uitkeringen betalen, wat een financiële last kan zijn als meerdere werknemers arbeidsongeschikt worden. Het is belangrijk dat werkgevers zich goed laten informeren en de financiële risico’s zorgvuldig afwegen voordat ze kiezen voor eigenrisicodragen.