WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is een sociale verzekering in Nederland die uitkeringen verstrekt aan mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en daardoor niet meer in staat zijn hun oude werk volledig uit te voeren. WIA is bedoeld voor werknemers, zowel vast als tijdelijk, en zelfstandig ondernemers.