Een WGA eigenrisicodragen verzekering is een regeling waarbij werkgevers ervoor kiezen om zelf het risico te dragen voor de WGA-uitkeringen (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) van hun (voormalige) werknemers. Dit betekent dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor het betalen van de WGA-uitkeringen en het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers.