Zonder verzuimverzekering draag je als werkgever de volledige verantwoordelijkheid voor de kosten van zieke medewerkers. Dit omvat niet alleen het loon dat je moet doorbetalen, maar ook de kosten van eventueel vervangend personeel en re-integratieprogramma’s. Dit kan een aanzienlijke financiële last vormen voor je bedrijf.