Een verzuimverzekering is essentieel omdat het de kosten dekt die ontstaan door zieke medewerkers. Dit omvat niet alleen het doorbetalen van het loon volgens wettelijke verplichtingen, maar ook de kosten van eventueel vervangend personeel en re-integratieprogramma’s.