Ja, medewerkers die niet deelnemen aan de (bestaande) collectieve verzekering van hun werkgever, en hiervoor eerder een afstandsverklaring hebben ingediend, dienen nu opnieuw een afstandsverklaring in te dienen als ze niet automatisch verzekerd willen zijn per 1 januari 2024. Deze medewerkers neemt Loyalis niet mee in de premieberekening. De inlooppremie bedraagt per jaar 0,062%. De werkgever betaalt in 5 jaarlijkse termijnen. Het ongemaximeerde pensioengevend inkomen is de grondslag voor de premie.