Ja, dit is verplicht. Je hoeft de UBO-verklaring pas te delen bij het ondertekenen van de offerte. Waarom is dit verplicht? A.s.r is wettelijk verplicht de uiteindelijk belanghebbenden, oftewel de Ultimate Beneficial Owner (UBO), van een organisatie te identificeren. A.s.r. verwerkt de gegevens van de UBO in het kader van cliëntonderzoek, dat verzekeraars en andere financiële instellingen uitvoeren, om te voldoen aan de Customer Due Dilligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit: • De Wft (Wet op het financieel toezicht).