De mate van arbeidsongeschiktheid voor WIA wordt beoordeeld door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) aan de hand van medische en arbeidskundige criteria. Het UWV kijkt naar het verlies aan verdiencapaciteit. Als iemand tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is, komt hij of zij in aanmerking voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, ontvangt men een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).