Door de potentiële risico’s te identificeren en proactief te reageren op basis van de scanresultaten, kan jouw organisatie kosten besparen op langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en re-integratietrajecten.