Werkgevers die willen overstappen naar een WGA eigenrisicodragen verzekering moeten dit regelen via een private verzekeraar. Ze moeten een aanvraag indienen bij de Belastingdienst en voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het is belangrijk om tijdig te informeren en de overstap zorgvuldig te plannen, omdat er specifieke deadlines en procedures zijn die gevolgd moeten worden bij deze overstap.