Helft zorgpersoneel haalt de pensioengerechtigde leeftijd niet

Ruim de helft van alle zorgverleners (52%) vreest het werk niet te kunnen volhouden tot de pensioenleeftijd. Dit heeft onder andere te maken met de stijgende AOW-leeftijd maar ook met de alsmaar toenemende werkdruk. Binnen de sector zorg en welzijn is het probleem het grootst voor medewerkers van verzorgingshuizen. Hier denkt 60% (!) het werk…

Nieuw premiesystematiek ZW en WGA?

In een kamerbrief van 5 juli 2018 heeft minister Koolmees van SZW laten weten een verbeterde en toekomstbestendige premiesystematiek voor de ZW en WGA te willen ontwikkelen voor kleine en middelgrote werkgevers. Hierbij wordt dan de huidige sectorale premie vervangen. Als uitgangspunt wordt het risicoprofiel van de werkgever genomen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden…

Werkgevers laten geld liggen door ondergebruik No-Risk

Weer een onderwerp die altijd onze interesse heeft en deze keer gaat het over de no-risk polis. Dit is een compensatieregeling voor werkgevers met medewerkers in dienst met een arbeidsbeperking. Deze regeling compenseert werkgevers bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperking in de loondoorbetalingsverplichting. Deze regeling zou een stimulans moeten zijn voor werkgevers om mensen…

UWV: juninota 2018

Het UWV heeft een paar dagen geleden weer de juninota 2018 gepubliceerd waarin de laatste ontwikkelingen zijn weergegeven van de wetten en fondsen UWV 2018 – 2019. Opvallende zaken met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid: Voor 2018 zijn de ramingen voor de gemiddelde uitkeringshoogte WGA naar beneden bijgesteld en voor de IVA naar boven bijgesteld.…

Subsidieregeling ESF 2014-2020 – wijziging

Binnenkort wordt in de Staatscourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd: Duurzame inzetbaarheid bedrijven/(overheids)instellingen Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. De eerste opening zal zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur,…

Kennisverslag UWV: minder WGA instroom bij ERD?

Op 5 april 2018 is het nieuwe UWV Kennisverslag 2018-5 verschenen. In betreffende publicatie wordt ingegaan op de WGA-instroom, -uitstroom en -doorstroom van werknemers van publiek verzekerden en eigenrisicodragers. Deze publicatie is met name interessant omdat eigenrisicodragers WGA vaak claimen minder instroom, meer uitstroom en/of doorstroom binnen de WGA te hebben ten opzichte van publiek…