Update: vergoeding transitievergoeding

Op basis van kamervragen van de SP op 25 januari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees op 19 februari 2018 de kamer van antwoorden voorzien. Tijdspad Het wetsvoorstel dat voorziet in maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid is in behandeling genomen. Tevens is…

Beleidsdoorlichting art. 6 begroting SZW

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met betrekking tot de beleidsdoorlichting van artikel 6 van de begroting SZW (Ziektewet en WAZO), op 10 januari 2018 toegezonden. Hierin is een inhoudelijke reactie terug te vinden zoals toegezegd op 21 juni 2017.…