De externe vertrouwenspersoon

Bij Arbeidsadviesgroep begrijpen we hoe belangrijk het is om jouw medewerkers een veilige en prettige werkomgeving te bieden. Daarom bieden wij jou graag onze dienstverlening aan, de externe vertrouwenspersoon. In samenwerking met onze partner Werkverzuim kunnen wij jou van deze waardevolle dienst kan voorzien. Een vertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor, die zijn…

CAO-VVT WGA-hiaat WW aanvulling 2022 PAWW

CAO VVT aanvullende WGA verzekering en aanvulling WW: Voor 1 oktober alles in orde maken?

Loyalis biedt inkomenszekerheid VVT sector Goed nieuws; de nieuwe mantelovereenkomst voor de CAO VVT sector is aan Loyalis Verzekeringen gegund. Werknemers in de VVT sector zijn vanaf 1 oktober 2022 verplicht verzekerd voor een aanvullende WGA-verzekering. Daarnaast gaan alle VVT-organisaties de huidige Private Aanvulling WW (PAWW) zelf uitvoeren via Loyalis Verzekeringen. Van offerte tot collectieve…

Sociaal-economisch beleid 2021-2025: WIA, poortwachter, werk naar werk en pensioen.

Ziekte: Bij ziekte is de inzet primair gericht op herstel en terugkeer van de werknemer. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces. Middels een verzekering kunnen werkgevers deze verantwoordelijkheid en bijbehorende verplichtingen overdragen. De werknemer blijft in dienst bij de werkgever, maar de verzekeringsmaatschappij neemt de…

Geef meer ruimte voor keuzes bij vermogensopbouw schrijft CPB

De vermogensopbouw van huishoudens is niet alleen het resultaat van vrije keuzes en individuele economische omstandigheden, maar wordt ook sterk beïnvloed door overheidsbeleid. Denk hierbij aan de verplichte pensioenopbouw voor veel werknemers, de hypotheekrenteaftrek die huishoudens stimuleert om een eigen woning te kopen en de bijbehorende aflossingseis die  ertoe aanzet de hypotheek in dertig jaar…

Wijzigingsbeding arbeidsvoorwaardenreglement

Volgens vaste rechtspraak dient de betekenis van een omstreden bepaling in een schriftelijke overeenkomst door de rechter te worden vastgesteld aan de hand van wat partijen hebben verklaard, wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs hebben mogen afleiden en wat zij op dat punt redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Dat staat bekend als de…

Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder dan 20% omzetverlies, de instemming met openbaarmaking van bepaalde gegevens, de eis dat een binnenlands bankrekeningnummer moet worden opgegeven en het schrappen van de verplichte melding van…