De externe vertrouwenspersoon

Bij Arbeidsadviesgroep begrijpen we hoe belangrijk het is om jouw medewerkers een veilige en prettige werkomgeving te bieden. Daarom bieden wij jou graag onze dienstverlening aan, de externe vertrouwenspersoon. In samenwerking met onze partner Werkverzuim kunnen wij jou van deze waardevolle dienst kan voorzien. Een vertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor, die zijn…

Financiële stress, budgetcoach

Financiële stress werknemer kost je bedrijf €13.000,- per jaar

80% van de werknemers hoopt dat werkgever meedenkt bij geldzorgen Het zal je niet ontgaan zijn: steeds meer Nederlanders komen moeilijk rond. Energiekosten rijzen de pan uit, de inflatie is hoger dan ooit en schulden stapelen zich op. Maar liefst 80% van de werkgevers heeft werknemers met financiële problemen. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, Schuldenlab…

Optimale begeleiding van uw werknemers bij verzuim

Samenwerking Werkverzuim

De optimale verzuimoplossing is volgens ons een doelgerichte combinatie van Arbo, HR, verzekeren en preventie. Daarom hebben arbodienst Werkverzuim en verzekeringsspecialist Arbeidsadviesgroep de handen ineen geslagen.   De Arbo-Verzuimoplossing Wij benaderen verzuim anders. Niet de standaard ‘ga maar even een paar weken thuiszitten’, maar direct persoonlijk contact en een doelgerichte aanpak die is toegesneden op de situatie van…

Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder dan 20% omzetverlies, de instemming met openbaarmaking van bepaalde gegevens, de eis dat een binnenlands bankrekeningnummer moet worden opgegeven en het schrappen van de verplichte melding van…

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020 Vanochtend is bekend gemaakt dat werkgevers waarschijnlijk vanaf maandag 6 april 2020 een beroep kunnen doen op de Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud (NOW). Aanstaande vrijdag wordt duidelijk of maandag 6 april definitief gehaald gaat worden. De NOW is een belangrijke steunmaatregel voor…

Werkwijzer Poortwachter (COVID-19 addendum)

Werkwijzer Poortwachter Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320 Bij een aanvraag WIA door werknemer dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden waarin de re-integratie inspanningen van Werkgever en Werknemer beschreven staan in de eerste 2 jaar van ziekte. De Werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden. Alvorens de…

overzicht maatregelen en hulploketten Corona-crisis

KVK   De Kamer van Koophandel heeft het KVK Coronaloket geopend voor ondernemersvragen. Tevens staan er tussen de veel gestelde vragen al veel antwoorden. Het KVK Cornaloket is bereiken via http://www.kvk.nl/corona of op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur via 0800-2117. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1…

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

Er wordt vanaf 2020 € 48 milj per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op stimulatie van leren en ontwikkelen in het MKB. Naast deze subsidieregeling wordt er € 1,2 milj beschikbaar gesteld om leren en ontwikkelen te bevorderen in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en de recreatiesector. Met deze subsidieregeling hoopt men dat medewerkers…