Fusies en eigenrisicodragen

In maart 2015 heeft Classen Consultancy een infopaper uitgebracht die ingaat op fusies van bedrijven en de mogelijke consequenties voor de bedrijfsvoering en het eigenrisicodragerchap (ZW/WGA). Het document is destijds geschreven omdat het opvallend was (en nog steeds!) hoe weinig aandacht er besteed werd aan inzetbaarheidsrisico’s en sociale zekerheidsaspecten bij onder andere fusies. Betreffende infopaper…

Autoriteit Persoonsgegevens doorgeslagen?

Op 3 januari 2018 stond in het Financieel Dagblad een artikel over het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is doorgeslagen in de bescherming van de zieke medewerker. In het artikel wordt gerefereerd naar een brief die het AP op 30 november 2017 heeft verzonden naar aanleiding van de volgende vraagstelling: Een werkgever voldoet aan…