Subsidieregeling ESF 2014-2020 – wijziging

Binnenkort wordt in de Staatscourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd: Duurzame inzetbaarheid bedrijven/(overheids)instellingen Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. De eerste opening zal zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur,…

Kennisverslag UWV: minder WGA instroom bij ERD?

Op 5 april 2018 is het nieuwe UWV Kennisverslag 2018-5 verschenen. In betreffende publicatie wordt ingegaan op de WGA-instroom, -uitstroom en -doorstroom van werknemers van publiek verzekerden en eigenrisicodragers. Deze publicatie is met name interessant omdat eigenrisicodragers WGA vaak claimen minder instroom, meer uitstroom en/of doorstroom binnen de WGA te hebben ten opzichte van publiek…

Jurisprudentie: Wet BeZaVa – maatstaf arbeid

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 10 januari 2018 een uitspraak gedaan in een zaak waarbij er na een jaar ziektewet sprake was van een eerstejaars ziektewet beoordeling en de uitkering ten gevolge daarvan werd beëindigd. In deze zaak gaat het specifiek om het feit dat er volgens appellante voor de bepaling van…

Update: vergoeding transitievergoeding

Op basis van kamervragen van de SP op 25 januari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees op 19 februari 2018 de kamer van antwoorden voorzien. Tijdspad Het wetsvoorstel dat voorziet in maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid is in behandeling genomen. Tevens is…

Jurisprudentie: onterechte vaststelling WHK-premie

Jurisprudentie ECLI:RBGEL:2018:382 datum 30-01-2018 In deze uitspraak gaat het om een te hoge vaststelling van de WHK-premie omdat er door een werkgever geen beroep was gedaan op ziekengeld conform no-risk voor een (ex)werknemer. Hierdoor werd betreffende (ex)werknemer toch aan de werkgever toegerekend middels de gedifferentieerde premie. De Belastingdienst legde voor de rechtbank uit dat de…

Beleidsdoorlichting art. 6 begroting SZW

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met betrekking tot de beleidsdoorlichting van artikel 6 van de begroting SZW (Ziektewet en WAZO), op 10 januari 2018 toegezonden. Hierin is een inhoudelijke reactie terug te vinden zoals toegezegd op 21 juni 2017.…

Vragen en antwoorden loonkostenvoordeel

Per 1 januari 2018 is het systeem van de premiekortingen vervangen door het Loonkostenvoordelen (LKV) welke geregeld is in de Wet Tegemoetkoming Loondomein. In de praktijk van alle dag zijn er veel werkgevers met vragen omtrent de LKV. Daarom heeft Classen Consultancy een document opgesteld met vragen en antwoorden omtrent de LKV. Met dit document…