Voor iedereen een collectieve zorgverzekering!

Tot wel 10% korting op aanvullende dekkingen Voor iedereen een collectieve korting van 4% op de basisverzekering en tot wel 10% korting op de aanvullende verzekering. Heeft jouw werkgever nog geen collectieve zorgverzekering, of hebben wij betere prijzen en voorwaarden? Sluit dan nu jouw zorgverzekering af met korting. Op Kieswatbijjepast.nl vind je voor iedere werknemer…

Wijzigingsbeding arbeidsvoorwaardenreglement

Volgens vaste rechtspraak dient de betekenis van een omstreden bepaling in een schriftelijke overeenkomst door de rechter te worden vastgesteld aan de hand van wat partijen hebben verklaard, wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs hebben mogen afleiden en wat zij op dat punt redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Dat staat bekend als de…